Nhân viên bán hàng

Vui lòng nhấn vào đây để Ứng Tuyển

Vị trí/ Chức danh

Nhân viên bán hàng

Báo cáo trực tiếp cho

Giám sát bán hàng

Phòng ban

Kinh Doanh

Nơi làm việc

Hồ Chí Minh

Mục đích chính của công việc

- Triển khai bán hàng, giới thiệu trên địa bàn phụ trách.

- Chịu trách nhiệm duy trì hệ thống khách hàng hiện có và mở rộng khách hàng mới.

- Bán hàng đảm bảo doanh số được giao, thực hiện kịp tiến độ.

- Triển khai các chương trình, chính sách bán hàng cho các cửa hàng.

- Giải quyết các khiếu nại, phàn nàn hoặc phản hồi của khách hàng.

- Báo cáo công việc theo yêu cầu công việc và theo yêu cầu cấp trên.

Trình độ chuyên môn

Trung Học Phổ Thông

Kinh nghiệm

Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực: hàng tiêu dùng nhanh, Thực phẩm.

Kỹ năng cần thiết cho công việc

Nhiệt tình, chịu khó, siêng năng và đam mê công việc bán hàng.

Vị trí/ Chức danh

Nhân viên bán hàng

Báo cáo trực tiếp cho

Giám sát bán hàng

Phòng ban

Kinh Doanh

Nơi làm việc

Hồ Chí Minh

Mục đích chính của công việc

- Triển khai bán hàng, giới thiệu trên địa bàn phụ trách.

- Chịu trách nhiệm duy trì hệ thống khách hàng hiện có và mở rộng khách hàng mới.

- Bán hàng đảm bảo doanh số được giao, thực hiện kịp tiến độ.

- Triển khai các chương trình, chính sách bán hàng cho các cửa hàng.

- Giải quyết các khiếu nại, phàn nàn hoặc phản hồi của khách hàng.

- Báo cáo công việc theo yêu cầu công việc và theo yêu cầu cấp trên.

Trình độ chuyên môn

Trung Học Phổ Thông

Kinh nghiệm

Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực: hàng tiêu dùng nhanh, Thực phẩm.

Kỹ năng cần thiết cho công việc

Nhiệt tình, chịu khó, siêng năng và đam mê công việc bán hàng.