BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

1.Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của Asia Foods đối với các đối tượng thể hiện trên website

2.Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của Asia Foods hoặc bên thứ ba cấp phép cho Asia Foods. Bản quyền của Asia Foods được thể hiện trên website bằng dòng chữ tiếng Anh '© 2020 Copyright by ASIA FOODS CORPORATION. All rights reserved.'.

3.Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm... đều thuộc quyền sở hữu của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

4.Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Asia Foods là xâm phạm quyền của Asia Foods. Asia Foods có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

NỘI DUNG

Quyền và trách nhiệm của Asia Foods.

1.Asia Foods có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

2.Asia Foods có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.

3.Asia Foods có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.

4.Khi sử dụng website, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của Asia Foods. Theo đó, Asia Foods không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website.

5.Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của Asia Foods. Asia Foods cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành. Khi đó, Asia Foods sẽ thông báo tới người sử dụng bằng văn bản. Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Asia Foods không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên website đều không được xem là thông tin mật, Asia Foods được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào.

6.Asia Foods được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà bạn đã đưa lên website cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm. Asia Foods không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.

7.Bạn phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà bạn gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của bạn; điều đó có nghĩa Asia Foods sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.

8.Asia Foods có quyền từ chối một số tài liệu bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

1.Asia Foods cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền sau đây: “©2020 Copyright by ASIA FOODS CORPORATION”.

2.Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu.

3.Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng Asia Foods và/hoặc các công ty thành viên/đơn vị trực thuộc /nhân viên Asia Foods không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.

4.Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.

THÔNG TIN VỀ CÙNG NHAU VÀO BẾP

Thông tin về Cùng Nhau Vào Bếp trên trang web của Asia Foods nhằm truyền tải các kiến thức về ẩm thực, hướng dẫn nấu ăn và truyền tải thông tin giải trí nói chung (có trích dẫn nguồn). Asia Foods không có trách nhiệm đưa ra những lời khuyên về việc sử dụng thông tin này. Nếu bạn có nhu cầu về chế độ ăn hay chương trình tập luyện nào khác thì nên theo sự tư vấn chính xác từ các bác sĩ hay chuyên gia.