Mì khoai tây Jomo - Sợi mì khoai tây dai giòn bóng mướt hòa quyện nước cốt xương thịt hầm cho tô mì ngon ơi là ngon. Quả là ..... Ngon Từ Sợi Tới Nước.
Sườn Hầm Măng Chua

Xốt Bò Hầm

Tôm Chua Cay