Image placeholder

Mì Gấu Đỏ hành phi một nắng, thơm ngon nức mũi.

Nay sợi mì cải tiến, dai giòn chính hiệu. Đã ngon, nay càng ngon hơn!