TUYỂN DỤNG

 • Asiafoods - THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
 • 1

  NHÂN VIÊN THỦ KHO

  Địa điểm làm việc : KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh
  Ngày đăng 01/07/2021
  Ngày hết hạn 31/07/2021
 • DANH MỤC TUYỂN DỤNG
 • 1 - NHÂN VIÊN THỦ KHO